dziewczynka w okularach

Ortoptyści

Ortoptyści to specjaliści, którzy zajmują się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń widzenia obuocznego, takich jak zez, czy także problemów z ruchomością gałek ocznych, akomodacją i koncentracją wzroku. Przeprowadzają również badania przesiewowe wzroku u dzieci, aby wykryć i wcześnie rozpocząć leczenie wszelkich problemów ze wzrokiem. Mają też na celu rehabilitację układu wzrokowego oraz dobór odpowiednich pomocy niezbędnych w terapii.

Na czym polega rehabilitacja wzroku?

Rehabilitacja wzroku to proces, który ma na celu poprawę funkcji wzrokowych Pacjenta poprzez specjalistyczne ćwiczenia i terapię. Obejmuje ona diagnostykę i terapię, a także rozwijanie umiejętności wykorzystywania wzroku w życiu codziennym.

Dzięki regularnym zajęciom, Pacjenci mogą poprawić swoje funkcje wzrokowe, co przekłada się na lepszą jakość życia.